Google
 
< m e t a na m e =" g oog l e - s i t e - v e r i f i c a t i on " c on t e n t =" Y M n x 6 a Xh y 6 g 8 4 - 0 bP F PU I 5 e q y h y - Z y M y F q1U 5 F 5 9 V A Q " / >

Sunday, January 4, 2009

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

ประเทศชาติจะสงบได้เมื่อประชาชนเคารพและปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ กฎหมาย

ไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่ง แต่อยากให้คิดดูว่าสิ่งที่ทำกันอยู่ เคารพกฎหมายกันหรือไม่

ต่อสู้กันตามวิถีทางแห่งกฎกติกามารยาทหรือไม่เปรียบเทียบกับการเล่นกีฬา สมมติเป็นฟุตบอล ถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งเล่นโกง คนดูทนไม่ไหว คนดูควรทำอย่างไร

1. ไฮปาร์ค แฉฝ่ายโกง รวมตัวกัน ยกพวกมาขอบสนาม รุมประนาม

2. แจ้งผู้จัดการแข่งขัน ทำหนังสือฟ้องไปถึงฟีฟ่า หรือแจ้งไปยังผู้ที่กำกับดูแลการจัดการแข่งขัน-การตั้งทีมฟุตบอล

-มุมมองผลที่ได้จากการกระทำตามวิธีที่ 1 ทีมที่โกงไม่สนใจ ถึงแม้จะชนะท่ามกลางเสียงด่า ถือซะว่าอยากด่าว่าประนามอย่างไรก็ตามใจสิ คนดูก็ทำได้แค่ดูวิจารณ์ไม่มีอำนาจทำอะไรอยู่แล้ว แม้จะด่าต่อเนื่องเป็นปีปี เสียชื่อเสียงไปหมด แต่ก็เท่านั้น เกิดความวุ่นวายคนดูแบ่งแยกพวกเป็น 2 ฝ่าย อาจถึงขั้นยกพวกตีกัน

-มุมมองผลที่ได้จากการกระทำตามวิธีที่ 2 ทางผู้จัดหรือฟีฟ่าหรือผู้กำกับดูแลดำเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและลงโทษทีมที่กระทำผิด ไม่มีความวุ่นวาย ไม่สร้างความแตกแยก แต่มันอาจจะไม่สะใจคนดู


แต่ประเทศชาติไม่ใช่กีฬา
ก็แค่อยากจะบอกว่า ประเทศชาติก็มีักฎหมายที่บังคับใช้อยู่หลายฉบับ
หรือกฎหมายที่มีมันไม่ดี คนบังคับใช้ไม่ได้เรื่อง
หรือเราจะฉีกกฎหมายทิ้ง ใช้กฎหมู่แทน?
แล้วประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไป ......

กลับมาทบทวนวิธีการและคิดถึงผลกระทบที่ตามมากันบ้างดีไหม(ก็แค่ฝันไปว่า
ประเทศไทยจะกลับมาสงบสุขดังเดิม
เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน...
จะมีวันนั้นไหม จะอีกนานไหม)

No comments:

New Music&Movies DVD

addthis

AddThis Feed Button